اعتماد ملی: «اسماعیل گرامی مقدم»، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در نقد مخالفت ها با جریان اصلاحات اظهار کرد: بعد از وقایع اخیر و اعتراضات مردم به سیاست های کلی نظام و وضعیت بد معیشتی، به جای اینکه به طبقه بندی نحوه برآورده کردن مطالبات مردم  پرداخته شود، دو جریان در کشور بر اصلاح طلبان تاختند. یکی جریان پایداری و دیگری جریان هایی در خارج از کشور که در بین آنها سلطنت طلبان و منافقین نقش پررنگ تری داشتند.

هدف مخالفین اصلاحات سرخوردگی جامعه است

او افزود: آنها به دنبال این بودند تا جامعه اصلاح طلبی  و هواداران پرشمار اصلاح طلبان را، از روش و منش اصلاح طلبی ناامید و مردم را سرخورده کنند. اما واقعیت قضیه این است که اصلاح طلبان ضمن آنکه نقش موثری در مدیریت و اصلاح امور در این مدت داشتند، همچنین توانستند بخشی از مطالبات مردم را پاسخ دهند. باید قبول کرد که اصلاحات تدریجی است و ما نمی توانیم بگوییم که اصلاحاتی، صورت نگرفته است.

گرامی مقدم در ادامه بیان کرد: آیا دستاوردی برای اصلاح طلبان بزرگتر از به قدرت نرسیدن جریان تندرو وجود دارد. اگر در سال۹۲ اصلاح طلبان نبودند و فردی تندرو به مسند قدرت می‌نشست، چه اتفاقی می افتاد. در انتخابات ۹۶ اگر اصلاح طلبان نبودند، سیاست ها به کلی تغییر  می کرد بنابراین اصلاح طلبان به وظیفه خود عمل کردند.

اصلاح طلبان کارنامه قابل دفاعی دارند

او اظهار کرد: در حوزه های ایجابی هم اصلاح طلبان کارنامه خوبی دارند. اگر رئیس جمهور تندرو روی کار می‌آمد، پرونده هسته ای ما به گونه دیگری رقم می خورد و چه بسا دچار جنگ و سیستم غذا در مقابل نفت می شدیم. همین که اصلاح طلبان مانع قدرت یافتن تندروها شدند، بزرگترین دستاورد است. در وجه ایجابی در اجرای برنامه ها با حضور  میانه‌روها  و اصلاح طلبان کارهای خوبی در بخش درمان، سیاست داخلی و خارجی و عدم بازگشت به گذشته انجام شده است.

او درباره دلیل تخطئه اصلاح طلبان تصریح کرد: مخالفین اصلاحات نقد نمی کنند، بلکه حمله می کنند و این کار آنها نشان از عصبانیت است؛ چراکه اصلاح طلبان هر دو جریان افراط گرا را کنار زده اند.

بسیاری از مسائل کشور با رفراندوم قابل حل است

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت که اصلاح طلبان از طرح رفراندوم برای حل مشکلات کشور استقبال می کنند.

او افزود: من از عملگرایی در اصلاح طلبی دفاع می کنم. ما با عملگرایی مبتنی بر واقعیت ها به اهداف خود در راستای حفظ منافع ملی دست می یابیم.

باید به دنبال تغییر برخی قوانین باشیم

گرامی مقدم تاکید کرد: ما خودمان را صاحب انقلاب می دانیم و به آرمان‌های امام و انقلاب وفاداریم. ما باید به تدریج آرمان‌های انقلابی را مبتنی بر واقعیت پیش ببریم. در شرایط کنونی مردم مطالبات انباشته شده ای دارند. جامعه زنان به دنبال آزادی های فردی و اجتماعی هستند، اقلیت های مذهبی و دراویش به یک نحو، فرهنگیان به شکلی دیگر و از نظر ما مطالبات آنها با روش‌های اصلاح طلبانه جامه عمل پوشانده می شود.

سخنگوی حزب اعتماد ملی در پایان گفت: به نظر من در برخی موارد نیازمند تغییر قانون هستیم، چراکه قانون وحی منزل نیست.